10 گیاه آپارتمانی بی دردسر

24
پپرومیا یا گیاه برگ قاشقی یکی از گیاهان آپارتمانی بی دردسر است که رشد ساده ای دارد. این گیاه حتی در سایه هم رشد می کند و یکی از گیاهان مناسب برای تصفیه هوای محیط است.
اگر مایلید تا با 10 گیاه آپارتمانی بی دردسر و زیبا آشنا شوید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com