داغترین‌ها: #انتخابات

موسسه شتابدهی استعداد پل استار 2

335
هفت رفتار پرخطر کودک و نوجوان
والدین می بایست نسبت به رفتارهای پرخطر کودک و نوجوان آگاه باشند و از دوران کودکی نسبت به پیشگیری اقدام نمایند. تا در نوجوانی فرد، خانواده و جامعه با عواقب ناشی از سو رفتار مواجه نشوند.01334911
www.poulstar.com