• موسسه شتابدهی استعداد پل استار 2

    هفت رفتار پرخطر کودک و نوجوان والدین می بایست نسبت به رفتارهای پرخطر کودک و نوجوان آگاه باشند و از دوران کودکی نسبت به پیشگیری اقدام نمایند. تا در نوجوانی فرد، خانواده و جامعه با عواقب ناشی از سو رفتار مواجه نشوند.01334911 www.poulstar.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی