داغترین‌ها: #انتخابات

موسسه شتابدهی استعداد پل استار برای اولین بار در ایران

324
بلاکسلز
ابزار کمک آموزشی است که با تلفیقی از علم فیزیک و علم دیجیتال میتوان منطق طراحی و علوم کامپیوتر را به تصویر کشید.
01334911
www.poulstar.com