داغترین‌ها: #انتخابات

برای هيچ کدام از صحابه به اندازه علی بن ابی طالب عليه السلام فضيلت نقل نشده و........

131
برای هيچ کدام از صحابه به اندازه علی بن ابی طالب عليه السلام فضيلت نقل نشده و........
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده