• 56

    ورشکسته نمایی بدهکاران بانکی، مصداق بارز جرم است

    آیت الله رئیسی : ورشکسته نمایی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، مصداق بارز جرم است


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی