• 160

    آيا خروپف ارثى است؟

    ژنتيك در خروپف بسيار موثر مى باشد و معمولاً افرادى كه خروپف ميكنند در نسل قبلشان افرادى با همين ميزان مشكل و يا بدتر وجود داشته است. ولى اين حقيقت هم وجود دارد كه خروپف با افزايش سن بيشتر ميشود زيرا تمام فاكتورهاى موثر در ايجاد خروپف با افزايش سن بيشتر ميشوند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی