این روزها همه چیز دیجیتال مارکتینگ است !؟

4
نگاه واقع بینانه و به دور از تعصب ها و هیجان ها، ضامن موفقیت مدیران در کسب و کار است. جایگاه دیجیتال مارکتینگ بسیار مهم و غیرقابل انکار است، اما آیا باقی شیوه های بازاریابی از بین رفته است ؟
سید حمیدرضا عظیمی در این ویدیو به شرح این موضوع پرداخته است.
https://myindustry.ir