تمام چیزها را بر اساس نجات از جهنم و رسیدن به بهشت، معنی کنید.

261
تمام چیزها را بر اساس نجات از جهنم و رسیدن به بهشت، معنی کنید.
Hazrat.eshgh
Hazrat.eshgh 0 دنبال کننده