• 380

    حمله مسلحانه به جن

    یک تیم کاملا مسلح وارد یک خانه متروکه میشوندوبایک موجود ماورا۶ی برخوردکرده و مجبور به استفاده از اسلحه میشوند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی