• 129

    خمیر کاشت میلگرد

    FAM BOLTPASTE-EPV مخلوطی سه جزیی با بنیان رزین اپوکسی که برای کاشت میلگرد و بولت در کف سازه های بتنی کاربرد دارد. http://www.hadidfam.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی