• 122

    مصاحبه با محمدرضا ظفرقندی در خصوص تامین و خرید واکسن کرونا

    مصاحبه با محمدرضا ظفرقندی رییس کل نظام پزشکی کشور


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی