فیلم آموزش چسب زدن به بینی

4,515
دکتر علی اکبر عطایی "جراح بینی در تهران" در خصوص نحوه صحیحی چسب زدن به بینی بعد از عمل مواردی را بیان می کنند. جهت تعیین وقت مشاوره و مراجعه به دکتر علی اکبر عطایی با شماره های 02188773358 و 02188889004 تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه نمائید.http://drataei.com/%da%86%d8%b3%d8%a8-%d8%b2%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84/ https://www.instagram.com/draliakbarataei/