• 172

    ماشین کنترلی از طریق ATMEGA16

    این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی و با استفاده از Atmega16 AVR Microcontroller ساخته شده است . لطفا برای درخواست سورس کد و دیاگرام مدار به وب سایت دانشگاه اینترنتی مراجعه نمایید . https://www.Daneshgah.ac


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی