رفت و این قلب تَرَک دار مرا هرگز ندید ... معین تبریزی

251
رفت و این قلب تَرَک دار مرا هرگز ندید
گرچه یارم رشته ی پرتوشناسی خوانده بود

شعر معین تبریزی در مورد رشته رادیولوژی
moeinevis
moeinevis 0 دنبال کننده