گفتگوی دکتر یعقوبی جویباری رادیوانکولوژیست و دکتر صفری متخصص بیهوشی

240
گفتگو آقای دکتر علی یعقوبی جویباری رادیوانکولوژیست با دکتر سعید صفری متخصص بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد در خصوص سرطان پستان . برای دریافت مشاوره و دریافت وقت از دکتر صفری با شماره 09392117300 تماس حاصل نمایید و برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینستاگرام مراجعه نمایید.https://www.instagram.com/dr.saeid.safari/
https://drsaeidsafari.com/