علت بالا رفتن ناگهانی قیمت عوارضی تهران - پردیس

192
بالا رفتن قیمت عوارضی های اطراف تهران از جمله عوارضی تهران - پردیس اخیرا با انتقاداتی همراه شده است.
Milad Beiki
Milad Beiki 33 دنبال کننده