آموزش ساخت کاردستی آدم برفی متحرک

12
با استفاده از چند وسیله ساده مثل مداد، لیوان یک بار مطرف و کاغذ رنگی یک کاردستی زیبا بسازید
Mobibii
Mobibii 81 دنبال کننده