داغترین‌ها: #انتخابات

تضمین 100 درصد خواهی شد از طرف

199
تضمین 100 تضمینی است که 99.9 درصد نیست. این تضمینی است که در درون شما و از وجود درونی شما می جوشد و آن را کاملا باور می کنی. حتی اگر در شرایط بسیار سخت باشی این تضمین شرایط غیر ممکن را نادیده می گیرد. اصلا راحت تر به تو بگویم، وجود درونی تو و خدای درونت به تو می گوید حتی اگر شرایط 100 درصد برعلیه تو باشند، مهم نیست چون شرایط را ما تعیین می کنیم . پس خوشحال باش و دیگر هیچ نگران نباش و تو آرام می شوی و بعدا در کمال ناباوری برای همه اطرافیانی که در جریان کار تو هستند، هدفت با قدرت محقق می شود.
dramirzadeh
dramirzadeh 0 دنبال کننده