میت گیری محمدحسین قنبرپور برای برجی خانی

1,046
میت گیری استاد محمدحسین قنبرپور مربی بین المللی دوستاره بوکس برای شاگردش مهدی برجی خانی دارای طلا نقره و برنز کشور و قهرمان تیم ملی بوکس ایران