هواشناسی - سامانه بارشی جدید از دوشنبه

15
به گزارش سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی در شمال غرب، غرب ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و مناطقی از جنوب غرب کشور فعال است.
Milad
Milad 661 دنبال کننده