• 654

    پیدا کردن نقاط بدن در طب فشاری و سوزنی

    نقاط در تمام بدن پراکنده هستند و برای پیدا کردن هرکدام از روی بدن آدرس داده میشود که با واحد چون....

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی