• 200

    ابقای محسن هاشمی به عنوان رییس شورای شهر تهران

    اعضای شورای شهر تهران بار دیگر برای سومین سال پیاپی محسن هاشمی رفسنجانی را به عنوان رییس شورای شهر انتخاب کردند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی