قانون یار 3

392
سوال: در فرض استرداد دعوا توسط خواهان، دادگاه رسیدگی کننده چه قراری صادر می کند؟ در فرض استرداد دادخواست تا قبل از صدور حکم چه قراری صادر می شود؟ (تحلیل و تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)
ghanonyar
ghanonyar 0 دنبال کننده