• 297

    قانون یار 3

    سوال: در فرض استرداد دعوا توسط خواهان، دادگاه رسیدگی کننده چه قراری صادر می کند؟ در فرض استرداد دادخواست تا قبل از صدور حکم چه قراری صادر می شود؟ (تحلیل و تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی)

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی