مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) 2

401
مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع)
در دفاع از حضرت علی اصغر (ع) کوتاهی نکنیم! مسئولان مصلّی پاسخ دهند: چرا به مجمع جهانی اجازه برگزاری مراسم را نمی دهند؟
KHABARIJAT.IR
KHABARIJAT.IR 0 دنبال کننده