• 790

    مشکل ارتباطی «همراه اول» در برخی مناطق تا ظهر امروز برطرف می شود

    توضیحات مدیرکل ارتباطات همراه اول در خصوص دلیل بروز مشکل ارتباطی در برخی مناطق


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی