ابراهیم فیاض

279
ابراهیم فیاض دانشیار گروه مردم شناسی دانشگاه تهران است. برخی او را با جنجالهای رسانه ای هم میشناسند. زندگینامه اش را در روزآهنگ بخوانید و آثارش را ببینید https://roozahang.com/Author/390/
fayyaz.human
fayyaz.human 0 دنبال کننده