انتشارات امیرکبیر بزرگترین انتشارات خصوصی ایران

426
انتشارات امیرکبیر از سال 1328 فعالیت کرده است. این گروه انتشاراتی بزرگترین انتشارات خصوصی ایرانی است که توسط عبدالرحیم جعفری تاسیس شد . کتابهای نشر امیرکبیر را در فروشگاه روزآهنگ به راحتی پیدا کنید و سرگذشت این نشر را بخوانید . https://roozahang.com/Publisher/8785
pub.amirkabir
pub.amirkabir 0 دنبال کننده