دکلمه عاشقانه و فوق العاده زیبا، راز برنایی، مجید اصلاح پذیر