سپتیک تانک - 02188721092

196
سپتیک تانک – تعریف کلی سپتیک تانک
سپتیک تانک مخزنی است که مواد فاضلابی در آن ته نشین میشود بدین صورت که برای تصفیه فاضلاب از طریق فرآیند تجزیه ‏‏زیستی ( باکتری بی هوازی) و ته نشینی مواد فاضلابی کاربرد دارد .‏
naab-net
naab-net 0 دنبال کننده