• 270

    جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد( کیفیت اصلی)

    مقام معظم رهبری

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی