جزییات یارانه‌ ها در بودجه سال ۱۴۰۳

20
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از نقش های مهمی که دولت ایفا می کند، توجه به اقشار آسیب پذیر و سفره و معیشت مردم در قالب بازتوزیع درآمد یا یارانه هایی است که پرداخت می شود.
Milad
Milad 675 دنبال کننده