• 87

    جاده دراز نو - گلستان

    زندگی.. سخت ساده است خطرکن وارد بازی شو چه چیز از دست می‌دهی؟ با دست‌های تهی آمده‌ایم و با دست‌های تهی خواهیم رفت نه، چیزی نیست که از دست بدهیم... فرصتی بسیار کوتاه به ما داده‌اند تا سرزنده باشیم تا ترانه‌ای زیبا بخوانیم و فرصت به پایان خواهد رسید.. آری! اینگونه است که هر لحظه غنیمتی است.. مرگ؛ تنها برای کسانی زیباست که، زیبا زندگی کرده‌اند! از زندگی نهراسیده‌اند شهامت زندگی‌کردن را داشته‌اند کسانی که عشق ورزیده‌اند دست افشانده‌اند و زندگی را جشن گرفته‌اند.. پس؛ هر لحظه را به گونه‌ای زندگی کن که گویی واپسین لحظه است و کسی چه می‌داند؟ شایدآخرین لحظه باشد!!.. ‌


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی