• 269

    اگر اعتقاد به تناسخ حرام است چرا خداوند در آيه 60 سوره مائده به آن اشاره کرده است ؟

    اگر اعتقاد به تناسخ حرام است چرا خداوند در آيه 60 سوره مائده به آن اشاره کرده است ؟


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی