گروه صنعتی و تولیدی پایپ ایران

4
ابعاد و ظرفیت یکی از مهم ترین دلایل تعین در قیمت لوله کاروگیت می توان به اتصالات و نوع نصب و کاربرد، مواد اولیه و... نیز اشاره کرد که قیمت لوله کاروگیت تحت تاثیر آن ها می باشد.