• 150

    بودجه‌ی نجومی «خارج از شمول» رییس مجلس

    حداد عادل سه میلیارد تومان داشت،

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی