کنایه حریرچی به مجری تازه عروس

82
ویدئویی از واکنش حریرچی معاون وزیر بهداشت به اظهارات مجری تلویزیون درباره دوران کرونا را ببینید.