• 111

    شرکت پگاه برای کنترل ناوگان توزیع خود از چه سیستمی استفاده می کند؟

    دکتر حامد شهابی "مدیر کنترل کیفیت منطقه 4 شرکت بازار گستر پگاه" پیرامون مزایا و اهمیت استفاده از سیستم مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو شرکت دلفین توضیحاتی ارائه می نماید / سامانه ساز دلفین آپادانا / mydolphin.ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی