مردی که با نگاه هیپنوتیزم می کند !! (قسمت اول)

426
از شما دعوت میکنیم داستان مردى را ببینید که توانست بدون بیهوشی و تنها با هیپنوتیزم، زنی را براى عمل سزارین آماده کند.