• پیدا کردن باورهای غلط

    همه می دانیم که باورهای غلط هستند که زندگی ما را به سوی ناخشنودی می کشند. پیدا کردن باورهای غلط در هر زمینه بایه اصلاح آنهاست. د راین ویدیو می اموزیم چگونه باورهای غلط خود را پیدا کنیم

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی