• 506

    پیدا کردن باورهای غلط

    همه می دانیم که باورهای غلط هستند که زندگی ما را به سوی ناخشنودی می کشند. پیدا کردن باورهای غلط در هر زمینه بایه اصلاح آنهاست. د راین ویدیو می اموزیم چگونه باورهای غلط خود را پیدا کنیم

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی