خاطره سام درخشانی از سفر با همایون شجریان

625
سام درخشانی به همراه پژمان بازغی مهمان برنامه اینترنتی «همرفیق» با اجرای شهاب حسینی بودند.