کندانسور هوایی

212
کندانسور هوایی نوعی برج خنک کننده است که بدون نیاز به آب دمای سیال داخل مدار را تا دمای خشک محیطی محل کاهش میدهد.شرکت دما گستر یکی از بزرگترین تولید کنندگان انواع برج خنک کننده در کشور میباشد.برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://dama-goostar.ir/fa/news/3/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9 مراجعه فرمایید.