داغترین‌ها: #انتخابات

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- نحوه پرداخت سنوات خدمت

268
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- نحوه پرداخت سنوات خدمت
برای ثبت حساب سنوات 2 نوع پرداخت وجود دارد که در این کلیپ به آن پرداخته میشود.