ساخت قطره ی چشم پر کار برد توسط پژوهش گر های اسراییلی

1,600
پژوهش گر های اسراییلی می گویند قطره ی چشمی را تولید کرده اند که می تواند جای گزین عمل جراحی لیزر برای درمان بیماری بینایی و یا استفاده از عینک و یا لنز باشد .