• 92

    مقایسه ی دو لغت lend و borrow

    borrow و lend خیلی وقت ها به اشتباه به جای هم استفاده می شوند.دقت کنید borrow به معنی قرض کردن و معمولا با حرف اضافه from میاد و لی lend به معنی قرض دادن و در استفاده از آن در جمله می توان از دو الگو استفاده کرد که در ویدئو توضیح داده شده است. آموزش زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی