• 166

    درخت (آغاج) قدرت زبان ترکی

    این یک دانه است که جوانه میزند و ساقه و ریشه می اندازد و سر از خاک بیرون می آورد این دانه سالهای سال از خاک تغذیه می کند و پرورش میابد و تبدیل به کنده می شود کنده بزرگ می شود تنه درخت تشکیل می شود تنه شاخه ها را می رویاند شاخه توسط تنه به کنده و ریشه وصل میشود کنده شاخه هارا می رویاند میوه ها با دم میوه و برگ ها با دم برگ ها به شاخه ها متصل می شوند مراحلی که دیدید از جوانه زدن یک دانه تا درخت شدنش است. https://www.barishsesi.com https://www.instagram.com/barishsesi/ https://telegram.me/barishsesi


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی