زندگینامه و آثار پاتریسیا کرون

346
پاتریشیا کرون (به دانمارکی: Patricia Crone)، پژوهشگر، شرق شناس و نویسنده دانمارکی است. مروری بر آثار کرون را در روزآهنگ بخوانید و آثارش را ببینید :
https://roozahang.com/Author/9289/patricia-crone/