فیلم فصل هفتم ریاضی ششم

365
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل اول ریاضی ششم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی ششم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده