• 465

    غزل وطن، شعر وطن، دکلمه، میثم آرائی درونکلا

    ساکت ای دوست، وطن داغ برادر دیده هرچه خواهی وطنم ناله مادر دیده از همینجا که به احوال وطن می نگرم وطنم، سوختن و جنگ، مکرر دیده هموطن چیست به پیوند وطن می تازی؟ مگر این خاک کم از کار تو کیفر دیده؟ میثم آرائی درونکلا اینستاگرام: http://instagram/maysamaraee

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی