فیلم فصل پنجم ریاضی هشتم

587
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل پنجم ریاضی هشتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هشتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده