آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- حقوق سهامداران

394
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد- حقوق سهامداران
یکی از سوالات مرسوم این است که آیا می توان برای شرکاء حقوق و مزایا تعیین کرد و آیا از نظر امور مالیاتی پذیرفته می شود.